Wy chrześcijanie
dysponujecie dokumentem
mającym siłę rażenia dynamitu.

Mogącym wysadzić
całą cywilizację,
zrewolucjonizować świat,
przynieść targanej wojnami ziemi – pokój.

MAHATMA GANDHI

Dnia 31 października 1517 r. w Wittenberdze, niemiecki reformator religijny doktor teologii, inicjator reformacji, współzałożyciel luteranizmu, Marcin Luter, opublikował słynnych 95 tez. Luter wykazywał w nich, jak bardzo Kościół katolicki oddalił się od swojego powołania i nawoływał tym samym do zmiany kierunku polityki Kościoła, apelując do jego wierności Ewangelii.

96 tez Animal Spirit Church do nie tylko apel skierowany do Kościoła by ten przypomniał sobie o jego cierpiących braciach i siostrach zwierzętach, ale i wyraźny, konstruktywny program, ukazujący, jakie miejsce i rangę w powołaniu i misji Kościoła głoszącego Ewangelię powinno im, zwierzętom (z Woli Bożej), zostać przywrócone.

Pobierz tezy